Vše o dražbách nemovitostí

Archív štítků: Soudní exekutor

Soudní exekuce

Soudní exekutor je osoba, která podle platného exekučního řádu zajišťuje exekuce majetku. Všichni soudní exekutoři jsou povinni, aby se sdružovali v samosprávné exekutorské komoře. Soudní exekutor je do své funkce jmenován ministrem spravedlnosti hned poté, co do jeho rukou složí slib podle určitého znění.

Soudním exekutorem se může stát každý kdo má české vysokoškolské vzdělání, je bezúhonný, vykonal alespoň tříletou právnickou praxi a složil úspěšně exekutorskou zkoušku.

Nejen, že exekutor řídí svůj exekutorský úřad, ale především provádí exekuce spojené se soudem, má povinnost sepisovat exekuční zápisy v souvislosti s exekuční činností a dokonce má pravomoci i poskytovat právní pomoc. Další důležitou náplní práce exekutora je, že provádí dražby, zjišťuje a spravuje majetek během trestního řízení. Podle nové vyhlášky může být soudní exekutor pověřen vykonávat exekutorskou činnost na celém území republiky, bez ohledu na jeho sídlo nebo působnost.

Exekutor může provést exekuci několika způsoby. Nejčastějšími je samozřejmě odebrání majetku a srážka ze mzdy. Obvykle se rozhodnutí, jak se peníze dostanou zpět k věřiteli odvíjí od toho, jak je vysoká dlužná částka. Pokud je až příliš vysoká, tak exekutor může přistoupit na obojí způsob s tím, že se celá věc ještě prošetří u soudu nebo exekutor určí splácené měsíční částky sám.

Vložil Nebezpečí - exekuce | Štítek , , , , | Zanechat komentář