Vše o dražbách nemovitostí

Archív štítků: Exekutorská komora

Dražby a exekuce nemovitostí

V dražbách se nejčastěji nacházejí nemovitosti, které byli exekučně zabaveny. O tyto nemovitosti je stále větší zájem, protože je to způsob, jak snadno rychle a především levně přijít k majetku. Nemovitosti jsou totiž obvykle velice levné a v okamžiku, kdy jste za nemovitost zaplatily, tak se stávají vašim majetkem.

Dražby probíhají nejen v exekučních skladových halách, ale dokonce i na internetu, což je velice jednoduchý, spolehlivý, pohodlný, ale především levnější způsob, jak snadno vydražit zabavený majetek.

Na internetových stránkách, které se dražbami zabývají najdete nejen všechny podrobné informace o průběhu dražeb, ale především je zde zveřejněna kompletní databáze všech nemovitostí a movitých věcí, které jsou určeny k dražbě. U každé položky je vždy napsáno, kdy bude dražba začínat, kde se nemovitost nachází, její fotografie a stav, ve kterém se aktuálně nachází. Nikdy však nejsou zveřejňovány osobní informace dlužníka, kterého nemovitost byla, dokonce ani jeho jméno.

Ve chvíli, kdy je nemovitost odkoupena novým majitelem a peníze se dostanou k exekutorovi, tak je exekutor rozdělí na několik dílů, které rozdá věřitelům. Pokud je věřitel jen jeden, tak jsou peníze navráceny v celkové dlužné částce. Pokud je nemovitost zakoupena na veřejné dražbě, tak je nutné složit vysokou zálohu a peníze později dodat exekutorovi, obvykle hotově ve smluvené termínu.

Vložil Dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Veřejné dražby

Pojem veřejné dražby je pravděpodobně každému jasný už jen z názvu. Jedná se o dražby nemovitostí nebo movitých věcí, na které mají nárok fyzické osoby, podnikatelé a dokonce i společnosti, které mají o a danou věc zájem.

Na všechny probíhající veřejné dražby dohlíží Ministerstvo pro místní rozvoj. Je pověřeno dohledem nejen nad správnou činností dražebníků, ale kontroluje i to, zda dražby probíhají podle zákona o veřejných dražbách.

Jsou přítomni nejen na dražbách, kde soustavně provádějí kontrolu, ale následně dohlíží i na to, zda byla dokumentace o dražbách správně zpracována. Tyto dokumentace musí dražebník ze zákona uchovávat. Dražbu organizuje a zařizuje dražebník, v našem státě se nejčastěji jedná o exekutora, která na dražbách zařizuje nejrychlejší prodej proto, aby peníze, které byli za danou věc dlužníka vydraženy, se dostali do rukou všech věřitelů, kterým je dlužník zavázán. Všechny informace i dražbách, o jejím průběhu a dokonce i o věcech, které se budou na dražbě nacházet naleznete na internetových stránkách Veřejné dražby.

Pokud jste byli vybráni se svojí nejvyšší nabídkou, tak musí nejpozději do půl hodiny po skončení dražby uložit peníze u pořadatele dražby. Pokud se jedná o věci, které jsou finančně velice nákladné – zpravidla se jedná o nemovitosti nebo motorová vozidla, tak jste povinni na místě složit zálohu a peníze pak dodat v nejbližším termínu přímo pořadateli.

Vložil Dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Soudní exekuce

Soudní exekutor je osoba, která podle platného exekučního řádu zajišťuje exekuce majetku. Všichni soudní exekutoři jsou povinni, aby se sdružovali v samosprávné exekutorské komoře. Soudní exekutor je do své funkce jmenován ministrem spravedlnosti hned poté, co do jeho rukou složí slib podle určitého znění.

Soudním exekutorem se může stát každý kdo má české vysokoškolské vzdělání, je bezúhonný, vykonal alespoň tříletou právnickou praxi a složil úspěšně exekutorskou zkoušku.

Nejen, že exekutor řídí svůj exekutorský úřad, ale především provádí exekuce spojené se soudem, má povinnost sepisovat exekuční zápisy v souvislosti s exekuční činností a dokonce má pravomoci i poskytovat právní pomoc. Další důležitou náplní práce exekutora je, že provádí dražby, zjišťuje a spravuje majetek během trestního řízení. Podle nové vyhlášky může být soudní exekutor pověřen vykonávat exekutorskou činnost na celém území republiky, bez ohledu na jeho sídlo nebo působnost.

Exekutor může provést exekuci několika způsoby. Nejčastějšími je samozřejmě odebrání majetku a srážka ze mzdy. Obvykle se rozhodnutí, jak se peníze dostanou zpět k věřiteli odvíjí od toho, jak je vysoká dlužná částka. Pokud je až příliš vysoká, tak exekutor může přistoupit na obojí způsob s tím, že se celá věc ještě prošetří u soudu nebo exekutor určí splácené měsíční částky sám.

Vložil Nebezpečí - exekuce | Štítek , , , , | Zanechat komentář