Vše o dražbách nemovitostí

Archív štítků: Dražba veřejná

Veřejné dražby

Pojem veřejné dražby je pravděpodobně každému jasný už jen z názvu. Jedná se o dražby nemovitostí nebo movitých věcí, na které mají nárok fyzické osoby, podnikatelé a dokonce i společnosti, které mají o a danou věc zájem.

Na všechny probíhající veřejné dražby dohlíží Ministerstvo pro místní rozvoj. Je pověřeno dohledem nejen nad správnou činností dražebníků, ale kontroluje i to, zda dražby probíhají podle zákona o veřejných dražbách.

Jsou přítomni nejen na dražbách, kde soustavně provádějí kontrolu, ale následně dohlíží i na to, zda byla dokumentace o dražbách správně zpracována. Tyto dokumentace musí dražebník ze zákona uchovávat. Dražbu organizuje a zařizuje dražebník, v našem státě se nejčastěji jedná o exekutora, která na dražbách zařizuje nejrychlejší prodej proto, aby peníze, které byli za danou věc dlužníka vydraženy, se dostali do rukou všech věřitelů, kterým je dlužník zavázán. Všechny informace i dražbách, o jejím průběhu a dokonce i o věcech, které se budou na dražbě nacházet naleznete na internetových stránkách Veřejné dražby.

Pokud jste byli vybráni se svojí nejvyšší nabídkou, tak musí nejpozději do půl hodiny po skončení dražby uložit peníze u pořadatele dražby. Pokud se jedná o věci, které jsou finančně velice nákladné – zpravidla se jedná o nemovitosti nebo motorová vozidla, tak jste povinni na místě složit zálohu a peníze pak dodat v nejbližším termínu přímo pořadateli.

Vložil Dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář