Vše o dražbách nemovitostí

Přednostní pohledávky

To jaké pohledávky patří mezi přednostní určuje samozřejmě zákon. Nejčastěji se ale mezi ně řadí neuhrazené výživné za děti, pohledávky za ublížení a zdraví, dluhy za sociální dávky, nemocenské a sociální pojištění a pohledávky v rámci podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci, kterou zprostředkovává Úřad práce.

Všechny pohledávky, které nejsou vyjmenovány v tomto platném zákonu se tak považují za nepřednostní – to se týká hlavně dluhů od banky nebo jiných neuhrazených splátek.

Nejčastějším řešením přednostní pohledávky jsou samozřejmě dluhy na výživném. Na tyto dluhy je přihlíženo skutečně velice přísně a při exekuci na plat jsou vždy prováděny jako první. Pokud je provedena exekuce ze mzdy, tak je soud povinen uložit zaměstnavateli úkol, aby každý měsíc odváděl z platu svého zaměstnance dohodnutou finanční částky ve prospěch dětí, matky, banky nebo jinému subjektu, kterému osoba dluží. Po odečtení všech splátek nesmí být ale splátka podle nového zákona nižší, než je životní minimum a minimum na zaplacení bydlení. Celkovou částku, kterou je možné zabavit je samozřejmě možné si i vypočítat. V současné době je na internetu několik tabulek, podle kterých je možné konečné částky docílit. Konečnou částku, která bude stržena z platu zaměstnance samozřejmě určuje soud podle zadaných tabulek a podle platu zaměstnance.

Komentáře jsou uzavřeny.