Vše o dražbách nemovitostí

Nepřednostní pohledávky

Zjednodušeně by se dalo říci, že nepřednostní pohledávky jsou všechny ty, které se neřadí mezi ty přednostní. To většině lidí ale moc neřekne a tak je nutno podotknout, že nepřednostní pohledávky jsou obvykle neuhrazené poplatky.

Může se jednat o půjčky od nebankovních společností nebo i od banky, spotřebitelské půjčky nebo úvěry. Pokud má zaměstnanec více nepřednostních pohledávek, tak je ve většině případů nařízená exekuce z platu. Exekuce z platu se provádí podle určitých postupů a norem.

Pokud má dlužník více pohledávek, tak jsou vždy určovány podle jejich pořadí tj. od kdy byla zřízena první pohledávka až do té poslední. Srážky z platu jsou vždy vypočítány z čisté mzdy pracovníka. Částka ale musí být vždy vyčíslená tak, aby zaměstnanci zbylo alespoň životní minimum. Částky jsou samozřejmě odváděny z platu přímo zaměstnavatelem, kterého soud pověří tím, aby částky pravidelně z platu odváděl.

Některé internetové stránky se zabývají výpočty srážek ze mzdy a to jak těch nepřednostních, tak i těch přednostních. Podle určitých tabulek a výpočtů, které jsou názorně uvedeny si můžete vypočítat nebo alespoň představit, kolik peněz zaměstnanci zůstane ve chvíli, kdy na něj bude vyhlášena exekuce na plat. Všechna rozhodnutí jsou samozřejmě řízena soudem a je vhodné si v těchto případech vzít právníka.

Komentáře jsou uzavřeny.