Vše o dražbách nemovitostí

Archív kategorií: Srážky za exekuci

Exekuce na plat

Exekuce na plat obvykle čeká každého, kdo neplatí svoje dluhy ať už záměrně nebo o nich neví a nemá žádný majetek nebo nemovitosti, které by mu byli odebrány a tím se dluhy alespoň částečně splatily. Exekuce na plat je strhávání pravidelné měsíční částky ze mzdy.

Pokud si myslíte, že bude odebrána celá mzda, tak tomu tak není, ale je odebrána pouze její část tak, aby dlužníkovi zbylo alespoň životní minimum, které je zákonem stanovené. Pokud je vám stanovena exekuce na plat, tak se projeví v první řadě na výplatní pásce, kde je přímo oddělená kolonka, kde je napsáno exekuce.

Tuto částku strhává přímo zaměstnavatel, který se v tomto případě stává pověřenou osobou k tomu, aby pravidelně po stanovenou dobu peníze odváděl ve prospěch buď exekutora nebo věřitele.

Částka, kterou je nucen zaměstnavatel srazit z platu svého zaměstnance se strhává z čisté mzdy a činí jednu třtinu. Samozřejmě se rozlišují přednostní a nepřednostní pohledávky. U přednostní pohledávky jsou sraženy dvě třetiny z čisté mzdy.

Pokud je dlužník nezaměstnaný a bere sociální dávky a příspěvek na bydlení nebo pobírá důchod či mateřský příspěvek, tak jsou peníze sraženy od příspěvku, který se mu pravidelně dostává, ale pouze do té výše, aby mu na život zbylo životní minimum.

Vložil Srážky za exekuci | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Srážky ze mzdy

Srážku ze mzdy je povinen provádět zaměstnavatel. Pokud je vám ze mzdy sražena částka, tak se to nejčastěji dozvíte buď přímo od zaměstnavatele nebo až z výplatní pásky, kde je napsáno srážka ze mzdy. Srážky je tedy možné realizovat i bez souhlasu zaměstnance a pokud je vše již dáno soudem, tak s tím zaměstnanec obvykle nic neudělá.

V tuto chvíli není možné svého zaměstnavatele obviňovat z toho, že by vám bez vašeho vědomí srážel peníze, ale je třeba se k němu chovat slušně, protože je nutné si uvědomit, že by jste ho mohli ještě v budoucnu potřebovat a přeci jen, je to váš nadřízený.

Ve chvíli, kdy je stanovená srážka ze mzdy, tak musí zaměstnanci zůstat nezabavitelná částka. Tento fakt platí ve všech případech kromě situace, kdy je vystavena exekuce na bankovní účet. Zaměstnavatel je povinen provádět srážku ze mzdy, ale pouze v těchto případech pokud učiní jinak a za jiných okolností, tak mu může být přidělena pokuta až několik milionů. Srážky ze mzdy jsou samozřejmě stanoveny podle zákoníku práce a rozlišují se v současné době tři situace srážek ze mzdy. Buď je srážka stanovena zákonem nebo je uzavřena dohoda o srážkách ze mzdy případně se peníze uhradí z jiné organizace.

Vložil Srážky za exekuci | Štítek , , , | Zanechat komentář

Exekuce na účet

Pokud exekutor nařídí exekuci na bankovní účet, tak se rozhodně nesnažte tyto problémy řešit v bance, ale přímo u exekutora. Sprostá slova, výhružky, které jsou doplněny ještě urážkami na osobu, jako je exekutor rozhodně nejsou na místě.

V první řadě je nutné si uvědomit, že jediný, kdo může odvolat exekuci na váš bankovní účet je právě exekutor. V tuto chvíli vám rozhodně nezbývá nic jiného než se k tomuto člověku chovat mile, protože je zde možnost, že by exekuci na účet mohl prominout. Nutno podotknout, že exekuce na bankovní účet a exekuce na plat mohou probíhat současně a je to skutečně ta nejhorší situace, do které se můžete dostat.

V zaměstnání je zabavena nejvyšší možná částka z platu a ten zbytek co vám přijde na účet si vezme exekutor ve svůj prospěch. Na účtu pak nezůstane obvykle ani koruna. Každý si myslí, že má nárok na životní minimum a minimum na bydlení, ale pokud jdou peníze ve prospěch exekutora, tak nikdy na nic nárok nemáte a všechno vám bude odebráno.

Samozřejmě pokud se na vašem účtu nachází větší částka než je potřeba strhnout, tak je vám plně k dispozici, peníze jsou jen vaše a můžete i s nimi nakládat dle své libosti.

Vložil Srážky za exekuci | Štítek , , , | Zanechat komentář

Exekuce na alimenty

Alimenty nebo-li výživné je povinna platit na své dítě každá osoba, která nemá dítě v trvalé péči. Ve většině případů opatrovnickou osobou matka a plátcem je tedy otec. Budeme tak o tom hovořit i v tomto článku. Každý otec je ze zákona povinen platit na každé své dítě výživné, tedy jednotnou částku, která je předem soudem stanovena.

Výživné je samozřejmě vypočítáno z čisté mzdy a je nutné ho platit každý měsíc. Pokud tomu tak není, tak je matka povinna podat trestní oznámení na otce svých dětí případně na něj poslat exekuci. Pokud se někdo z vás někdy dostal do takové situace tak ví, jak je to nepříjemné.

Proto je nejlepší se vždy mezi bývalými manželi nebo partnery dohodnout a to i v případě, že otec nemá v jeden měsíc dostatek peněz, aby výživné zaplatil včas. Pokud je poslána exekuce, tak obvykle nastává odebrání majetku případně i pravidelné srážky z platu, aby se už tato situace nemohla opakovat. Zaměstnavatel tak pravidelně posílá peníze z platu svého zaměstnance ve prospěch matky a tak má matka jistotu, že peníze budou chodit každý měsíc a dokonce i včas. Taková varianta je si myslím velice dobrá, účinná a měla by být zavedena pro všechny, kdo jsou povinni výživné platit.

Vložil Srážky za exekuci | Štítek , , , , | Zanechat komentář