Vše o dražbách nemovitostí

Archív kategorií: Nebezpečí – exekuce

Promlčení exekuce

Promlčení exekuce může nastat až po deseti letech. Důvodem, proč byla exekuce promlčena se většinou udává fakt, že nebyl během let nalezen dlužník, kterého zákon nazývá jako povinného. Pak může být samozřejmě exekuce promlčena ještě z jednoho důvodu.

Pokud dlužník nemá žádný majetek a není exekutorovi k dispozici, tak nejsou tím pádem peníze z čeho brát a exekuce se stává promlčenou. Pokud dlužník není zaměstnaný, tak není možné peníze strhávat z ničeho a taková osoba dostává životní minimum, které mu nelze vzít a není možné z něj strhávat peníze.

Pokud je osoba nezaměstnaná po dobu deseti let a více nebo dlužník není známí a není k nalezení, tak automaticky exekuce upadá a stává se promlčenou. V zásadě je promlčení exekuce jedinou možností, jak se zbavit exekučních poplatků ve prospěch věřitele, ale samozřejmě to taky nějakou dobu trvá. Další možností je promlčení sankce. Taková situace nastane pokud není přestupek soudně projednán během jednoho roku a případ tedy nenabyl právní moci. Ve chvíli, kdy je dlužník v soudním řízení a nepadl žádný soudní rozsudek, tak není možné jeho peníze a dokonce ani majetek postihnout exekucí.

Dalo by se tedy říct, že je přestupek po jednom roku promlčený a dlužník by se tak neměl dostat do sporu s exekutorem.

Vložil Nebezpečí - exekuce | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Soudní exekuce

Soudní exekutor je osoba, která podle platného exekučního řádu zajišťuje exekuce majetku. Všichni soudní exekutoři jsou povinni, aby se sdružovali v samosprávné exekutorské komoře. Soudní exekutor je do své funkce jmenován ministrem spravedlnosti hned poté, co do jeho rukou složí slib podle určitého znění.

Soudním exekutorem se může stát každý kdo má české vysokoškolské vzdělání, je bezúhonný, vykonal alespoň tříletou právnickou praxi a složil úspěšně exekutorskou zkoušku.

Nejen, že exekutor řídí svůj exekutorský úřad, ale především provádí exekuce spojené se soudem, má povinnost sepisovat exekuční zápisy v souvislosti s exekuční činností a dokonce má pravomoci i poskytovat právní pomoc. Další důležitou náplní práce exekutora je, že provádí dražby, zjišťuje a spravuje majetek během trestního řízení. Podle nové vyhlášky může být soudní exekutor pověřen vykonávat exekutorskou činnost na celém území republiky, bez ohledu na jeho sídlo nebo působnost.

Exekutor může provést exekuci několika způsoby. Nejčastějšími je samozřejmě odebrání majetku a srážka ze mzdy. Obvykle se rozhodnutí, jak se peníze dostanou zpět k věřiteli odvíjí od toho, jak je vysoká dlužná částka. Pokud je až příliš vysoká, tak exekutor může přistoupit na obojí způsob s tím, že se celá věc ještě prošetří u soudu nebo exekutor určí splácené měsíční částky sám.

Vložil Nebezpečí - exekuce | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Návrh na zastavení exekuce

Pokud je na vás a na váš majetek vyhlášena exekuce a víte to dopředu, tak je možné podat návrh na zastavení exekuce, který ale nemusí být ve všech případech schválen. Návrh na zastavení exekuce je nutné písemně zpracovat samozřejmě podle vzoru, který není tak snadno k sehnání.

Návrh neschvaluje jen exekutor, ale i ostatní věřitelé a v mnoha případech dokonce i soud, ale to jen v případě, že se jedná o opravdu vysoké dlužné částky. Exekutor vám musí na základě návrhu zaslat do jednoho měsíce rozhodnutí zda byla exekuce zastavena nebo nebyla, případně ať se dostavíte k bližšímu vysvětlení v určitém termínu.

Tento termín není vhodné rušit, ale skutečně se dostavit. V návrhu musí být zahrnuto vaše jméno, adresa a v jakém se nachází stavu – zda máte partnera, jste v manželském svazku a dokonce zda máte děti, které jsou plnoleté nebo nejsou. Dále musí návrh obsahovat předmět, proč by měla být exekuce zastavena, jaká je vaše dlužná částka a kdy jste tedy ochotni peníze splatit. Pokud jste nezaměstnaní, tak je nutné, aby jste to také uvedli společně s přesnou adresou Úřadu práce, na kterém jste přihlášeni.

V některých případech je dokonce nutné uvést svůj příjem, doklad ze zaměstnání a příjem manžela nebo manželky.

Vložil Nebezpečí - exekuce | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak zabránit exekuci

Na tuto otázku se pravděpodobně lidé ptají velice často. Zabránit exekutorovi v tom, aby vám zabavil majetek, pokud na to má příkaz a právo, tak se s největší pravděpodobností dostanete ještě do větších potíží než jste v současné době.

Předejít exekuci jde jedině tak, že pokud jste si vědomi nějakých svých dluhů, tak je řádně a včas platit a tak se exekuci samozřejmě vyhnete. Další věc je exekuce v případě, že máte ve svém trvalém nebo přechodném bydlišti napsánu třetí osobu, která si sem nechává třeba jen posílat poštu.

V tomto případě se exekutor nebude ptát, zda jsou věci vaše nebo osoby, která je dlužná, ale prostě se je vezme. Tomuto můžete zabránit jen tak, že na místě exekutorovi doložíte, že všechny věci jsou vaše – k tomu jsou potřeba doklady na jméno. Exekutor se obvykle nebude pohybovat po bytě sám, ale bude mít s sebou ještě policejní doprovod,který mu zajišťuje maximální ochranu nebo podporu. Ve chvíli, kdy na exekutora zaútočíte nebo ho jinak napadnete a to dokonce i slovně, tak budete s největší pravděpodobností obviněni za útok na veřejného činitele.

Samozřejmě můžete exekutora požádat zda by jste svůj dluh nemohli splatit okamžitě, ale pokud se jedná o vysoké částky, tak to většinou nejde.

Vložil Nebezpečí - exekuce | Štítek , , , , | Zanechat komentář