Vše o dražbách nemovitostí

Archív kategorií: Dražby

Dražby a exekuce nemovitostí

V dražbách se nejčastěji nacházejí nemovitosti, které byli exekučně zabaveny. O tyto nemovitosti je stále větší zájem, protože je to způsob, jak snadno rychle a především levně přijít k majetku. Nemovitosti jsou totiž obvykle velice levné a v okamžiku, kdy jste za nemovitost zaplatily, tak se stávají vašim majetkem.

Dražby probíhají nejen v exekučních skladových halách, ale dokonce i na internetu, což je velice jednoduchý, spolehlivý, pohodlný, ale především levnější způsob, jak snadno vydražit zabavený majetek.

Na internetových stránkách, které se dražbami zabývají najdete nejen všechny podrobné informace o průběhu dražeb, ale především je zde zveřejněna kompletní databáze všech nemovitostí a movitých věcí, které jsou určeny k dražbě. U každé položky je vždy napsáno, kdy bude dražba začínat, kde se nemovitost nachází, její fotografie a stav, ve kterém se aktuálně nachází. Nikdy však nejsou zveřejňovány osobní informace dlužníka, kterého nemovitost byla, dokonce ani jeho jméno.

Ve chvíli, kdy je nemovitost odkoupena novým majitelem a peníze se dostanou k exekutorovi, tak je exekutor rozdělí na několik dílů, které rozdá věřitelům. Pokud je věřitel jen jeden, tak jsou peníze navráceny v celkové dlužné částce. Pokud je nemovitost zakoupena na veřejné dražbě, tak je nutné složit vysokou zálohu a peníze později dodat exekutorovi, obvykle hotově ve smluvené termínu.

Vložil Dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Veřejné dražby

Pojem veřejné dražby je pravděpodobně každému jasný už jen z názvu. Jedná se o dražby nemovitostí nebo movitých věcí, na které mají nárok fyzické osoby, podnikatelé a dokonce i společnosti, které mají o a danou věc zájem.

Na všechny probíhající veřejné dražby dohlíží Ministerstvo pro místní rozvoj. Je pověřeno dohledem nejen nad správnou činností dražebníků, ale kontroluje i to, zda dražby probíhají podle zákona o veřejných dražbách.

Jsou přítomni nejen na dražbách, kde soustavně provádějí kontrolu, ale následně dohlíží i na to, zda byla dokumentace o dražbách správně zpracována. Tyto dokumentace musí dražebník ze zákona uchovávat. Dražbu organizuje a zařizuje dražebník, v našem státě se nejčastěji jedná o exekutora, která na dražbách zařizuje nejrychlejší prodej proto, aby peníze, které byli za danou věc dlužníka vydraženy, se dostali do rukou všech věřitelů, kterým je dlužník zavázán. Všechny informace i dražbách, o jejím průběhu a dokonce i o věcech, které se budou na dražbě nacházet naleznete na internetových stránkách Veřejné dražby.

Pokud jste byli vybráni se svojí nejvyšší nabídkou, tak musí nejpozději do půl hodiny po skončení dražby uložit peníze u pořadatele dražby. Pokud se jedná o věci, které jsou finančně velice nákladné – zpravidla se jedná o nemovitosti nebo motorová vozidla, tak jste povinni na místě složit zálohu a peníze pak dodat v nejbližším termínu přímo pořadateli.

Vložil Dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Portál dražeb

Internetové stránky portál dražeb provozuje a spravuje exekutorská komora České republiky. Tento veřejný portál eviduje dražby nemovitostí a všech věcí nebo podniků, které jsou prováděny soudními exekutory podle zákona o exekučním řádu.

Do portálu dražeb jsou zapisovány všechny informace o probíhajících nebo nastávajících dražbách včetně informací o zahájení dražby nebo jejím konci. U jednotlivých věcí, které jsou součástí dražby je uvedena pouze cena, poloha místa nikoliv majitel nebo důvod, proč je věc v dražbě.

V nejvíce případech se samozřejmě jedná o nemovitosti. Portál dražeb tak především zajišťuje, aby všichni ti co mají zájem o dražbu měli k dispozici konkrétní informace o ní nikoli o majiteli. Pokud máte zájem nahlédnout do portálu dražeb, tak máte tu možnost a to přímo na jejich stránkách. Vzhledem k tomu, že nahlédnutí není nijak zpoplatněno, tak je určeno pro všechny fyzické osoby nebo podnikatele.

Díky jednoduchému vyhledávači, který je na stránkách k dispozici v levém horním rohu můžete snadno vyhledávat nemovitosti, movitosti nebo firmy přesně podle toho, co hledáte. Dále zde musíte zaškrtnout co je předmětem dražby, zda je to dům, byt nebo průmyslová stavba a v jakém by se měla nacházet kraji. Pak už se vám všechny vámi požadované položky zobrazí, podle toho, kdy byli přidány.

Vložil Dražby | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dražby finančních úřadů

Nejen exekutoři, ale i finanční úřad pořádá dražby, i když se jedná o dražby méně známé. Jedná se dražby veřejné a mohou je jich tedy zúčastnit všechny fyzické osoby, které jsou odpovědné k právním úkonům. V aukci se prodávají nejen nemovitosti, ale i auta, nemovité věci, podíly obchodních společnostech nebo pohledávky.

Jde o věci zabavená zejména díky daňové exekuci. Pokud tedy osoba, která je právně způsobilá neplatila daně v termínu a nehlásí se k tomu, aby daně zaplatila buď jednorázově nebo jinak a to je formou splátek, tak nastupuje daňová exekuce. V tomto případě, je exekuce stejná jako každá jiná.

Aukce, která je vyhlášena ale není pod záštitou exekučního úřadu, ale pod finančním úřadem, který rovněž tuto aukci pořádá. Nejvíce se samozřejmě prodávají nemovitosti, které byli v exekuci zabaveny a peníze pak jdou výhradně na úhradu nezaplacených daní dlužníka.

Jako prevenci si tedy dejte pozor zda máte dobrého daňového poradce, který je schopen vám se všemi splátkami daní pomoct a poradit. Mohli by jste se tak také dostat do těchto nepříjemností. Dražby finančních úřadů probíhají buď na k tomu určených místech, obvykle v dražebních místnostech, které jsou mnohdy součástí úřadu nebo dokonce i na internetu, což je ta nejlepší, nejefektivnější a dokonce i nejlevnější forma dražby.

Vložil Dražby | Štítek , , , , | Zanechat komentář