Vše o dražbách nemovitostí

Měsíční archív: Březen 2012

Dražby a exekuce nemovitostí

V dražbách se nejčastěji nacházejí nemovitosti, které byli exekučně zabaveny. O tyto nemovitosti je stále větší zájem, protože je to způsob, jak snadno rychle a především levně přijít k majetku. Nemovitosti jsou totiž obvykle velice levné a v okamžiku, kdy jste za nemovitost zaplatily, tak se stávají vašim majetkem.

Dražby probíhají nejen v exekučních skladových halách, ale dokonce i na internetu, což je velice jednoduchý, spolehlivý, pohodlný, ale především levnější způsob, jak snadno vydražit zabavený majetek.

Na internetových stránkách, které se dražbami zabývají najdete nejen všechny podrobné informace o průběhu dražeb, ale především je zde zveřejněna kompletní databáze všech nemovitostí a movitých věcí, které jsou určeny k dražbě. U každé položky je vždy napsáno, kdy bude dražba začínat, kde se nemovitost nachází, její fotografie a stav, ve kterém se aktuálně nachází. Nikdy však nejsou zveřejňovány osobní informace dlužníka, kterého nemovitost byla, dokonce ani jeho jméno.

Ve chvíli, kdy je nemovitost odkoupena novým majitelem a peníze se dostanou k exekutorovi, tak je exekutor rozdělí na několik dílů, které rozdá věřitelům. Pokud je věřitel jen jeden, tak jsou peníze navráceny v celkové dlužné částce. Pokud je nemovitost zakoupena na veřejné dražbě, tak je nutné složit vysokou zálohu a peníze později dodat exekutorovi, obvykle hotově ve smluvené termínu.

Vložil Dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Veřejné dražby

Pojem veřejné dražby je pravděpodobně každému jasný už jen z názvu. Jedná se o dražby nemovitostí nebo movitých věcí, na které mají nárok fyzické osoby, podnikatelé a dokonce i společnosti, které mají o a danou věc zájem.

Na všechny probíhající veřejné dražby dohlíží Ministerstvo pro místní rozvoj. Je pověřeno dohledem nejen nad správnou činností dražebníků, ale kontroluje i to, zda dražby probíhají podle zákona o veřejných dražbách.

Jsou přítomni nejen na dražbách, kde soustavně provádějí kontrolu, ale následně dohlíží i na to, zda byla dokumentace o dražbách správně zpracována. Tyto dokumentace musí dražebník ze zákona uchovávat. Dražbu organizuje a zařizuje dražebník, v našem státě se nejčastěji jedná o exekutora, která na dražbách zařizuje nejrychlejší prodej proto, aby peníze, které byli za danou věc dlužníka vydraženy, se dostali do rukou všech věřitelů, kterým je dlužník zavázán. Všechny informace i dražbách, o jejím průběhu a dokonce i o věcech, které se budou na dražbě nacházet naleznete na internetových stránkách Veřejné dražby.

Pokud jste byli vybráni se svojí nejvyšší nabídkou, tak musí nejpozději do půl hodiny po skončení dražby uložit peníze u pořadatele dražby. Pokud se jedná o věci, které jsou finančně velice nákladné – zpravidla se jedná o nemovitosti nebo motorová vozidla, tak jste povinni na místě složit zálohu a peníze pak dodat v nejbližším termínu přímo pořadateli.

Vložil Dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dražby movitých věcí

Dražby movitých věcí se vám hodí ve chvíli, kdy máte zájem zakoupit si něco nového. Mezi dražby movitých věcí patří samozřejmě celá škála věcí jako jsou automobily a jiná motorová vozidla, příslušenství do domácnosti, jako jsou gauče, sedačky nebo postele a dokonce i kola, zahradní technika nebo jiné.

Dražby probíhají obvykle jednou do měsíce, zejména poslední pátek v měsíci na určených místech. Nejvíce známým místem, kde se už léta pořádají dražby je areál exekučních skladů u Přerova. Nic ale v dnešní době není zadarmo a tak je nutné zaplatit vstupní poplatek 30,- Kč, aby jste byli vůbec vpuštěni do areálu. Pokud jste se rozhodli, že si nějakou věc v aukci koupíte, tak je nutné ji taky co nejdříve zaplatit.

A když říkám co nejdříve tak myslím, že musí být částka uhrazena nejpozději půl hodiny po ukončení aukce. Pokud se jedná o menší částky, které je nutné uhradit, tak je můžete jen vybarat z nedalekého bankomatu, ale pokus se jedná o sta tisíce, tak je nutné nejdříve složit vysokou zálohu a potom peníze odeslat na účet nebo ve sjednaný den dopravit do kanceláře exekutora.

Exekutor je následně povinen peníze rozdělit mezi věřitele tak, aby alespoň částečně nebo úplně pokryly všechny dluhy dlužníka.

Vložil Movité dražby | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dražba aut

Dražby aut nejsou v dnešní době žádnou novinkou, právě naopak. Koupit si auto v dražbě může být skutečně velice výhodné a pro mnoho lidí i vyřešením komplikované situace, kdy jsou nuceni pořídit si auto, ale na nové nemají dostatek finančních prostředků.

Dražby samozřejmě vyhlašuje exekutorská komora a sami exekutoři určují, které movité věci nebo nemovitosti budou předmětem dražby. Všechny věci, které se na předem vyhlášené dražbě budou nacházet najdete samozřejmě na internetu.

Tam je podrobný seznam nejen aut, ale i motorek nebo jiných motorových vozidel, které mají oprávnění pohybovat se po vozovkách, ale i jejich naprosto přesné technické údaje. U každého auta je uveden stan doposud najetých kilometrů, stav vozidla, jeho stáří, zda bylo v minulosti bouráno apod. To všechno může značně zvýšit procento, že si motorové vozidlo někdo koupí. Ve chvíli, kdy je auto vaše, tak je na vás přepsáno a je tedy pouze ve vašem osobním vlastnictví. Při těchto dražbách je nutné, aby byla celá částka uhrazena nejpozději do půl hodiny po skončení aukce.

Pokud tomu tak nebude, tak s největší pravděpodobností bude aukce znovu zahájena a vy se tak znovu budete muset snažit auto získat. To ale může trvat o několik dní nebo týdnů, protože aukce bývají zpravidla jednou do měsíce.

Vložil Movité dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dražba aut v exekuci

Pokud máte zájem koupit si nový automobil, tak máte určitě nějaké peníze našetřené. V dnešní době opravdu nemá příliš smysl brát si na auto půjčku a tím se mnoho lidí řídí. Většina lidí bazarům nevěří a tak u nich auta nekupuje a další většina nemá takový dostatek finančních prostředků, aby si nový vůz koupila.

Díky dražbám aut si tak většina z nás může pořídit opravdu pěkný vůz, za dobrou cenu a v tom nejlepším stavu. Pokud své dluhy dlužník nesplácí tak samozřejmě v první řadě přijde o všechen majetek.

Jako první mu odeberou nemovitost a až potom nemovitý majetek a tím bývá zpravidla automobil. Automobil pak patří exekučnímu úřadu, který ho v aukci prodá a peníze rozdělí mezi věřitele. Výhodou dražby je, že jsou všechny informace předem zveřejněny na internetových stránkách, které se zabývají dražbami movitých věcí. Na stránkách je tak napsáno, kdy se pořádá nejbližší dražba, místo jejího konání a dokonce i seznam všech věcí, které se na dražbě budou nacházet.

U motorových vozidel ať už de o auta, motorky nebo dokonce kola jsou vždy napsány všechny technické informace, aby bylo budoucímu majiteli dostatečně známo do čeho jde a aby se předem mohl rozhodnout, zda na aukci vůbec chodit.

Vložil Movité dražby | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Portál dražeb

Internetové stránky portál dražeb provozuje a spravuje exekutorská komora České republiky. Tento veřejný portál eviduje dražby nemovitostí a všech věcí nebo podniků, které jsou prováděny soudními exekutory podle zákona o exekučním řádu.

Do portálu dražeb jsou zapisovány všechny informace o probíhajících nebo nastávajících dražbách včetně informací o zahájení dražby nebo jejím konci. U jednotlivých věcí, které jsou součástí dražby je uvedena pouze cena, poloha místa nikoliv majitel nebo důvod, proč je věc v dražbě.

V nejvíce případech se samozřejmě jedná o nemovitosti. Portál dražeb tak především zajišťuje, aby všichni ti co mají zájem o dražbu měli k dispozici konkrétní informace o ní nikoli o majiteli. Pokud máte zájem nahlédnout do portálu dražeb, tak máte tu možnost a to přímo na jejich stránkách. Vzhledem k tomu, že nahlédnutí není nijak zpoplatněno, tak je určeno pro všechny fyzické osoby nebo podnikatele.

Díky jednoduchému vyhledávači, který je na stránkách k dispozici v levém horním rohu můžete snadno vyhledávat nemovitosti, movitosti nebo firmy přesně podle toho, co hledáte. Dále zde musíte zaškrtnout co je předmětem dražby, zda je to dům, byt nebo průmyslová stavba a v jakém by se měla nacházet kraji. Pak už se vám všechny vámi požadované položky zobrazí, podle toho, kdy byli přidány.

Vložil Dražby | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dražby finančních úřadů

Nejen exekutoři, ale i finanční úřad pořádá dražby, i když se jedná o dražby méně známé. Jedná se dražby veřejné a mohou je jich tedy zúčastnit všechny fyzické osoby, které jsou odpovědné k právním úkonům. V aukci se prodávají nejen nemovitosti, ale i auta, nemovité věci, podíly obchodních společnostech nebo pohledávky.

Jde o věci zabavená zejména díky daňové exekuci. Pokud tedy osoba, která je právně způsobilá neplatila daně v termínu a nehlásí se k tomu, aby daně zaplatila buď jednorázově nebo jinak a to je formou splátek, tak nastupuje daňová exekuce. V tomto případě, je exekuce stejná jako každá jiná.

Aukce, která je vyhlášena ale není pod záštitou exekučního úřadu, ale pod finančním úřadem, který rovněž tuto aukci pořádá. Nejvíce se samozřejmě prodávají nemovitosti, které byli v exekuci zabaveny a peníze pak jdou výhradně na úhradu nezaplacených daní dlužníka.

Jako prevenci si tedy dejte pozor zda máte dobrého daňového poradce, který je schopen vám se všemi splátkami daní pomoct a poradit. Mohli by jste se tak také dostat do těchto nepříjemností. Dražby finančních úřadů probíhají buď na k tomu určených místech, obvykle v dražebních místnostech, které jsou mnohdy součástí úřadu nebo dokonce i na internetu, což je ta nejlepší, nejefektivnější a dokonce i nejlevnější forma dražby.

Vložil Dražby | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dražby bytů

V současné době jsou nejvíce oblíbené právě internetové dražby, které jak už z názvu vyplývá probíhají výhradně jen na internetu na ověřených internetových stránkách. Oblíbené jsou i dražby nemovitostí, které jsou v exekuci.

Jde především o to, že jsou nemovitosti podstatně levnější, než kdyby jste je zakoupily od realitní kanceláře. Dražby bytů jsou hlavně vyhledávané mezi mladými páry, kteří mají v úmyslu zařídit si společné bydlení pod jednou střechou. Všechny byty, které jsou soudním exekutorem určeny k dražbě najdete na určených internetových stránkách, které se přímo dražbami zabývají.

Zde je zveřejněna databáze všech bytů a nich jsou zároveň uvedeny všechny potřebné informace. Především je nutné všimnout si kolonky, kde je napsáno, kdy dražba začíná. Od data a hodiny, kdy dražba začne je možné přihazovat částky tak, aby vaše byla ta nejvyšší a vy tím pádem mohli byt zakoupit.

Dále je uvedena přesná adresa, kde se nemovitost nachází a cena, která je startovní. Méně než pod tuto startovní cenu není možné nemovitost koupit. Dále můžete kupovat nemovitosti, ve kterých budete figurovat jako podílník. V tu chvíli je ale nutné zvažovat koupi, protože celá nemovitost nebude vaše a vy s ní budete moci nakládat jen se souhlasem druhého, kdo vlastní podíl.

Vložil Nemovitosti v exekuci | Štítek , , | Zanechat komentář

Elektronické dražby

Elektronické dražby se stávají stále více oblíbeným způsobem, jak nakoupit nemovitosti. Vzhledem k tomu, že jsou nemovitosti prodávány za opravdu slušné peníze, tak o ně mají stále více zájem nejen fyzické osoby, ale i realitní kanceláře nebo firmy, které by chtěli svoji působnost ještě více rozšířit třeba na kanceláře v městech.

Výhodou těchto dražeb je, že probíhají výhradně jen na internetu, takže jsou nejen velice efektivní, ale především levnější a pohodlně si tak cokoli můžete zakoupit přímo z domova, stejně jako oblečení nebo výbavu do domácnosti.

V současné době je elektronickými dražbami zabývá několik internetových portálů, které jsou přístupné široké veřejnosti. Najdete na nich nejen informace, jak při dražbě postupovat, ale dokonce i celý přehled aktuálních dražeb. Nemusíte přitom kupovat jen celé nemovitosti, ale k dispozici jsou dokonce i podíly. V této situaci, ale musíte zvážit zda pro vás bude zakoupení podílu výhodné, protože si musíte uvědomit, že nemovitost nebude jen vaše a že se s druhým majitelem nemusíte příliš v mnoha ohledech shodovat.

Pokud nemáte zájem probírat se dlouhou databází, tak si pomocí jednoduchého vyhledávače můžete najít o jaký tip nemovitosti máte zájem, v jakém kraji by se měla nacházet a vše si také můžete určit podle termínu konání dražby.

Vložil Nemovitosti v exekuci | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Exekuce na plat

Exekuce na plat obvykle čeká každého, kdo neplatí svoje dluhy ať už záměrně nebo o nich neví a nemá žádný majetek nebo nemovitosti, které by mu byli odebrány a tím se dluhy alespoň částečně splatily. Exekuce na plat je strhávání pravidelné měsíční částky ze mzdy.

Pokud si myslíte, že bude odebrána celá mzda, tak tomu tak není, ale je odebrána pouze její část tak, aby dlužníkovi zbylo alespoň životní minimum, které je zákonem stanovené. Pokud je vám stanovena exekuce na plat, tak se projeví v první řadě na výplatní pásce, kde je přímo oddělená kolonka, kde je napsáno exekuce.

Tuto částku strhává přímo zaměstnavatel, který se v tomto případě stává pověřenou osobou k tomu, aby pravidelně po stanovenou dobu peníze odváděl ve prospěch buď exekutora nebo věřitele.

Částka, kterou je nucen zaměstnavatel srazit z platu svého zaměstnance se strhává z čisté mzdy a činí jednu třtinu. Samozřejmě se rozlišují přednostní a nepřednostní pohledávky. U přednostní pohledávky jsou sraženy dvě třetiny z čisté mzdy.

Pokud je dlužník nezaměstnaný a bere sociální dávky a příspěvek na bydlení nebo pobírá důchod či mateřský příspěvek, tak jsou peníze sraženy od příspěvku, který se mu pravidelně dostává, ale pouze do té výše, aby mu na život zbylo životní minimum.

Vložil Srážky za exekuci | Štítek , , , , | Zanechat komentář